Nama
:
Muhammad Azhar, M.A
NIP
:
19811016 200710 1 001
Tempat, Tgl. Lahir
:
Aceh Besar, 16-10-1981
Pangkat/Gol.
:
Penata - III/c
Jabatan
:
Pembina OSIM
Email
:
muhammadazharbaru1981@gmail.com
HP
:
Riwayat Pendidikan
:

MIN JEUREULA I 1993

MTS AL FAUZUL KABIR KOTA JANTHO 1996

MAN I BANDA ACEH 1999

S1 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH 2005

S2 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH 2011 

Pengalaman Jabatan
:

MIN JEUREULA 2007-2013

MAN I ACEH BESAR 2013-SEKARANG